info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 10:16
kontakt
EFEKT

Komunikaty

26/11/20 16:01 EFEKT: Zwiększenie stanu posiadania akcji o ponad 2% i przekroczenie 15% ogólnej liczby głosów
13/11/20 21:43 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/11/20 20:17 EFEKT: OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KORPORACJA GOSPODARCZA "EFEKT" S.A.
23/10/20 21:59 EFEKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 października 2020 r.
21/10/20 09:56 EFEKT: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów Uzupełnienie załącznika. (korekta).
20/10/20 18:50 EFEKT: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów (korekta).
19/10/20 13:19 EFEKT: Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "EFEKT" SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
12:20 EFEKT: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów.
03/10/20 16:22 EFEKT: Informacja o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta w KDPW
28/09/20 22:49 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/20 18:11 EFEKT: Informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
21/09/20 18:23 EFEKT: Zwołanie Nadzwyczajngo Walnego Zgromadzenia
03/09/20 07:07  brak uprawnień Efekt przeznaczy na dywidendę za '19 łącznie 50,1 tys. zł
02/09/20 21:25 EFEKT: Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2019
31/08/20 19:05 EFEKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 sierpnia 2020 r.