info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 16:17
kontakt
EFEKT

Komunikaty

03/07/20 07:53  brak uprawnień NWZ Efektu zdecydowało o emisji akcji serii FF
02:13 EFEKT: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał, informacja o zmianach do uchwały w sprawie zmiany statutu oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez akcjonariuszy
30/06/20 19:17 EFEKT: EFEKT formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:53 EFEKT: EFEKT formularz raportu rocznego
17/06/20 22:01 EFEKT: Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za 1 kwartał 2020 r.
12/06/20 18:49 EFEKT: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 lipca 2020 roku) alternatywnych treści uchwał
09/06/20 23:42 EFEKT: Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii EE Spółki Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A przez KDPW
08/06/20 07:49  brak uprawnień Zarząd Efektu proponuje cenę emisyjną emisji akcji s. FF w wys. 1 zł
00:49 EFEKT: Wskazanie proponowanej ceny Emisyjnej akcji serii FF oraz informacje będące przedmiotem kierowanych do spółki zapytań od Interesariuszy
00:25 EFEKT: Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 36/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 16/2020 roku z dnia 21 kwietnia 2020 roku w związku z zaleceniami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
14/05/20 17:20 EFEKT: Informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
13/05/20 20:48 EFEKT: Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. powyżej progu 25%
20:21 EFEKT: Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. powyżej progu 5%
11/05/20 21:50 EFEKT: Informacja w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2, ustawy o ofercie
09/05/20 11:39 EFEKT: Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii EE w Krajowym Rejestrze Sądowym.