info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 11:38
kontakt
EDISON

Komunikaty

28/10/20 09:25 EDISON S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
14/10/20 11:59 EDISON S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
30/09/20 09:17 EDISON S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
16/09/20 14:40 EDISON S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
14/08/20 08:43  brak uprawnień EDISON SA (11/2020) EDISON S.A. - raport okresowy za II kwartał 2020
17/06/20 12:17 EDISON S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
12:05  brak uprawnień EDISON SA (10/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2020 roku
20/05/20 15:50  brak uprawnień EDISON SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
14:19 EDISON S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
15/05/20 07:59  brak uprawnień EDISON SA (8/2020) EDISON S.A. - raport okresowy za I kwartał 2020
13/05/20 08:21  brak uprawnień EDISON SA (7/2020) Raport roczny za rok 2019
08/05/20 10:21  brak uprawnień EDISON SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za 2019 rok
20/02/20 13:52  brak uprawnień EDISON SA (5/2020) Uzupełnienie raportu 4/2020 ? Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
09:32  brak uprawnień EDISON SA (4/2020) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
14/02/20 10:36  brak uprawnień EDISON SA (3/2020) EDISON S.A. - raport okresowy za IV kwartał 2019