info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 16:51
kontakt
ECHO

Komunikaty

29/11/21 12:30  brak uprawnień Echo Investment zakłada poprawę marży w segmencie mieszkaniowym w '22
11:53  brak uprawnień Echo Investment może wyemitować w '22 obligacje o wartości ok. 300 mln zł
11:34 ECHO: Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2021
06:17  brak uprawnień Wyniki Echo Investment w III kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:15 ECHO: ECHO formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/11/21 20:18 ECHO: Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego
22/11/21 18:10 ECHO: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 roku
18/11/21 15:25  brak uprawnień Echo Investment chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,22 zł na akcję
15:15 ECHO: Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2021
10/11/21 14:51  brak uprawnień Echo Investment emituje obligacje o wartości 172 mln zł
14:44 ECHO: Emisja obligacji oraz nabycie przez Emitenta własnych papierów wartościowych celem umorzenia.
26/10/21 11:55  brak uprawnień Echo nie widzi oznak spowolnienia na rynku mieszkaniowym; celem jest maksymalizacja marży
21/10/21 11:25  brak uprawnień Echo Investment ma umowę dot. zakupu nieruchomości w Warszawie za 221,6 mln zł plus VAT
11:06 ECHO: Umowa dotycząca nabycia przez Emitenta nieruchomości w Warszawie
13/10/21 14:42  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2021 roku (tabela, aktl.)