info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 01:05
kontakt
ECCGAMES

Komunikaty

25/06/20 20:47 ECC GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2020 roku
20:32  brak uprawnień ECC GAMES SA (12/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2020 roku
04/06/20 12:37  brak uprawnień ECC GAMES SA (11/2020) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta
29/05/20 17:44 ECC GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 25 czerwca 2020 r.
17:41  brak uprawnień ECC GAMES SA (10/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 25 czerwca 2020 r.
15/05/20 20:41  brak uprawnień ECC GAMES SA (9/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
28/04/20 21:53 ECC GAMES S.A.: Ustalenie daty rozpoczęcia sprzedaży gry DRIFT21 w trybie wczesnego dostępu na platformie Steam
21/04/20 21:11 ECC GAMES S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do gry "Construction Machines 19" w wersji na iOS i Android
24/03/20 19:21 ECC GAMES S.A.: Zawarcie umowy na korzystanie przez Emitenta ze znaku towarowego NISSAN
20/03/20 19:55  brak uprawnień ECC GAMES SA (8/2020) Raport roczny Spółki za rok 2019
18:39 ECC GAMES S.A.: Zmiana stanu posiadania
18:19 ECC GAMES S.A.: Wpływ koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta
10/03/20 17:46  brak uprawnień ECC GAMES SA (7/2020) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej
09/03/20 20:13 ECC GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 9 marca 2020 roku
19:49  brak uprawnień ECC GAMES SA (6/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki