info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.05, godz. 07:50
kontakt
EASYCALL

Komunikaty

09/01/23 11:52  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
06/11/22 20:25  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (14/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
06/08/22 18:01  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (13/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
17/05/22 21:41 EASYCALL.PL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2022 r.
21:36  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (12/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
21:31  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (11/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2022 r.
16/05/22 13:13  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (10/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
10/05/22 18:09 EASYCALL.PL S.A.: Otrzymanie dwóch zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
07/05/22 20:25  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (9/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
05/05/22 15:03  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (8/2022) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
14/04/22 09:54  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 maja 2022 roku
09:50 EASYCALL.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 maja 2022 roku
12/04/22 22:39  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (6/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D
16:47 EASYCALL.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
06/04/22 19:29 EASYCALL.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie ustawy o ofercie publicznej - rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy