info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 12:56
kontakt
EASYCALL

Komunikaty

13/11/20 18:13  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (27/2020) Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z zamierzonymi zmianami Statutu
09/11/20 23:20 EASYCALL.PL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
22:14 EASYCALL.PL S.A.: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
16:59 EASYCALL.PL S.A.: Art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
16:28 EASYCALL.PL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
07/11/20 20:31  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (26/2020) Korekta raportu nr 24/2020 oraz 25/2020 - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zamierzone zmiany Statutu.
19:05  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (25/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ? uzupełnienie załączników - projekty uchwał
18:25  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (24/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zamierzone zmiany Statutu
06/11/20 19:38  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (23/2020) Raport bieżący 23/2020 Powołanie członka Zarządu Emitenta
05/11/20 19:28 EASYCALL.PL S.A.: Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
04/11/20 19:01  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (22/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
30/10/20 17:26  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (21/2020) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku
16:00 EASYCALL.PL S.A.: Skierowanie przez easyCall.pl Spółka Akcyjna wniosku o zawezwanie do próby ugodowej
28/10/20 20:57 EASYCALL.PL S.A.: Skierowanie przez easyCall.pl Spółka Akcyjna wezwania do zapłaty wobec Piotra Mazurkiewicza
27/10/20 15:06 EASYCALL.PL S.A.: Otrzymanie wezwania do zapłaty złożonego przez pana Piotra Mazurkiewicza