info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.15, godz. 23:36
kontakt
DROZAPOL

Komunikaty

08/07/24 18:29  brak uprawnień Drozapol-Profil chce ogłosić wezwanie na 1.433.223 akcji spółki po cenie 4,1 zł/szt.
18:23  brak uprawnień Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Drozapol-Profil S.A.
18:16 DROZAPOL: Złożenie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
13:59 DROZAPOL: Przyspieszenie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Drozapol-Profil S.A. za I półrocze 2024 roku zawierającego półroczne skrócone jednostkowe informacje finansowe Spółki Drozapol-Profil S.A.
24/06/24 09:42 DROZAPOL: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji DROZAPOL-PROFIL S.A.
21/06/24 14:14  brak uprawnień Drozapol-Profil w wyniku oferty nabył 348.534 akcje własne
13:41 DROZAPOL: Nabycie akcji własnych DROZAPOL-PROFIL S.A. w wyniku rozliczenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
04/06/24 08:25  brak uprawnień Drozapol-Profil zaprosił do sprzedaży do 1.350.483 akcji własnych po 4,1 zł
08:16 DROZAPOL: Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji DROZAPOL-PROFIL S.A.
29/05/24 12:33 DROZAPOL: Powołanie Prokurenta
12:25 DROZAPOL: Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2024-2026
12:18 DROZAPOL: Powołanie Zarządu na V kadencję
12:11 DROZAPOL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2024 r.
11:49 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.05.2024 r.
27/05/24 11:59 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.