info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.21, godz. 03:47
kontakt
DROP

Komunikaty

19/10/20 15:28 DROP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 19 października 2020 r.
15:16 DROP S.A.: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2020 r.
09/10/20 09:16 DROP S.A.: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu
30/09/20 16:35 DROP S.A.: DROP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/20 14:06 DROP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. wraz z projektami uchwał
28/08/20 09:23 DROP S.A.: Treść uchwały niepodjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu27 sierpnia 2020 r. oraz treść załącznika do uchwały
27/08/20 14:49 DROP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 27 sierpnia 2020 r.
14:40 DROP S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu27 sierpnia 2020 r.
28/07/20 15:24 DROP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. wraz z projektami uchwał
27/07/20 18:16  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki DROP S.A.
24/07/20 12:35 DROP S.A.: Uprawomocnienie się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
08/07/20 09:50 DROP S.A.: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu
30/06/20 14:01 DROP S.A.: DROP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/06/20 17:36 DROP S.A.: DROP S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
17:23 DROP S.A.: DROP S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową