info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 12:57
kontakt
DRFINANCE

Komunikaty

06/08/20 20:24 DORADCY24 S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
15:51  brak uprawnień DR. FINANCE SA (14/2020) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
15:48 DORADCY24 S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
29/07/20 17:30 DORADCY24 S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
28/07/20 16:42 DORADCY24 S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
16:40 DORADCY24 S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
27/07/20 14:16 DORADCY24 S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju
11:03 DORADCY24 S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
22/07/20 17:19 DORADCY24 S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
17:18 DORADCY24 S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
20/07/20 15:17 DORADCY24 S.A.: Postanowienie Sądu Okręgowego XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy w sprawie uchylenia zaskarżonego postanowienia o obniżeniu kapitału zakładowego i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.
11:49 DORADCY24 S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
16/07/20 11:29 DORADCY24 S.A.: Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej
11:26  brak uprawnień DR. FINANCE SA (13/2020) Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej
15/07/20 14:42 DORADCY24 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dr.Finance S.A. w dniu 15 lipca 2020 roku