info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.23, godz. 13:55
kontakt
DOOK

Komunikaty

12/10/20 08:59 DOOK S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
28/09/20 08:44 DOOK S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
09/09/20 11:49 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
14/08/20 10:48  brak uprawnień DOOK SA (9/2020) Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii B1 w związku z realizacją Programu Motywacyjnego 2017-2021 DO OK Spółka Akcyjna
12/08/20 09:40  brak uprawnień DOOK SA (8/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
29/07/20 15:18 DOOK S.A.: Rozpoczęcie świadczenia usług dla trzech nowych klientów w zakresie analizy biznesowej, projektowania, i prac programistycznych
02/07/20 00:03 DOOK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu orazmieli co najmniej 5% głosów
01/07/20 17:51  brak uprawnień DOOK SA (7/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
17:43  brak uprawnień DOOK SA (6/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2020 r
30/06/20 12:01 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
23/06/20 11:23 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
02/06/20 02:14  brak uprawnień DOOK SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał
02:09 DOOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał
28/05/20 20:39  brak uprawnień DOOK SA (4/2020) Raport roczny za rok obrotowy 2019
14/05/20 09:06  brak uprawnień DOOK SA (3/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku