info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.20, godz. 23:49
kontakt
DOOK

Komunikaty

28/05/21 15:07  brak uprawnień DOOK SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2021 r. wraz z projektami uchwał
14:59 DOOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2021 r. wraz z projektami uchwał
27/05/21 15:15  brak uprawnień DOOK SA (5/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2020
13/05/21 21:20 DOOK S.A.: Informacja o zawarciu istotnej Umowy przez Emitenta
14:23  brak uprawnień DOOK SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021
06/05/21 10:15 DOOK S.A.: Informacja o zawarciu istotnej Umowy przez Emitenta
12/04/21 18:00 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
06/04/21 11:43 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
18/03/21 15:17 DOOK S.A.: Informacja o szacunkowym wzroście przychodów ze sprzedaży
03/03/21 11:50  brak uprawnień DOOK SA (3/2021) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
12/02/21 10:01  brak uprawnień DOOK SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020
14/01/21 16:06  brak uprawnień DOOK SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
16:02 DOOK S.A.: Korekta do raportu 12/2020/ESPI
11/12/20 21:50 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
23/11/20 16:55 DOOK S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji