info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.11, godz. 08:24
kontakt
DINOPL

Komunikaty

04/08/20 13:17  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową Dino Polska do 227,1 zł
03/07/20 10:52 DINO POLSKA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dino Polska S.A. w dniu 02 lipca 2020 r.
10:42 DINO POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dino Polska S.A. w dniu 02 lipca 2020 r.
02/07/20 14:43 DINO POLSKA S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Dino Polska S.A.
08:54  brak uprawnień Dino otworzyło w I półroczu 2020 roku 84 nowe sklepy
01/07/20 06:56  brak uprawnień JP Morgan obniżył rekomendację dla Dino Polska do "niedoważaj", cena docelowa 194 zł
30/06/20 17:02  brak uprawnień Dino Polska przedłużyło umowę z Krot Invest dot. budowy swoich sklepów
16:24 DINO POLSKA S.A.: Wydłużenie terminu obowiązywania umowy ważnej dla rozwoju Dino Polska S.A.
16:23  brak uprawnień VTB Capital obniżył rekomendację Dino Polska do "trzymaj", cena docelowa 230 zł
24/06/20 14:51 DINO POLSKA S.A.: Powołanie nowego Członka Zarządu Dino Polska S.A.
23/06/20 19:53  brak uprawnień Dino wybuduje dwa nowe centra dystrybucyjne za łącznie ok. 160 mln zł
19:41 DINO POLSKA S.A.: Decyzja w sprawie rozpoczęcia budowy nowych centrów dystrybucyjnych
05/06/20 13:06 DINO POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dino Polska S.A. na dzień 2 lipca 2020
03/06/20 07:55  brak uprawnień DM BDM obniża rekomendację Dino Polska do "sprzedaj", a cenę docelową podnosi do 142 zł
01/06/20 10:16  brak uprawnień Wartość koszyka zakupów w dniach 18-24 V spadła rdr o 0,3 proc. - Nielsen