info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.05, godz. 01:49
kontakt
DIGITREE

Komunikaty

30/01/23 13:31 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym
09/01/23 13:10 DIGITREE GROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
16/12/22 07:15  brak uprawnień Digitree Group chce utrzymać kilkunastoprocentową dynamikę wzrostu przychodów w 2023 roku (wywiad)
09/12/22 18:15 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
08/12/22 18:46 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
07/12/22 17:45 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
21/11/22 17:36 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/22 17:55 DIGITREE GROUP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz przekroczeniu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce
17:01 DIGITREE GROUP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
03/11/22 10:00 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze trzy kwartały 2022 roku
27/09/22 14:47 DIGITREE GROUP S.A.: Realizacja etapu programu opcji w spółce zależnej od Emitenta
08/09/22 16:36 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej przez Emitenta
07/09/22 08:07 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/08/22 17:21 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze półrocze 2022 roku
28/07/22 16:16 DIGITREE GROUP S.A.: Likwidacja jednej ze spółek zależnych od Emitenta