info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.06, godz. 21:43
kontakt
DIGITREE

Komunikaty

30/04/21 15:00 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku
22/04/21 10:41 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych przychodach Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2021 roku
20/04/21 17:48 DIGITREE GROUP S.A.: Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
17:42 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta.
17:33  brak uprawnień DIGITREE GROUP SA (1/2021) DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
17:16 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:12 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz raportu rocznego
06/04/21 20:33 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2020 rok
04/03/21 14:51 DIGITREE GROUP S.A.: Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących
01/02/21 15:30 DIGITREE GROUP S.A.: Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących
29/01/21 15:43 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym
27/01/21 08:24 DIGITREE GROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
26/01/21 16:14 DIGITREE GROUP S.A.: Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na związanie spółki zależnej
16:07 DIGITREE GROUP S.A.: Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 z perspektywą do 2025 roku i zmiana polityki dywidendowej Spółki.
14/12/20 09:16 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR