info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.14, godz. 18:33
kontakt
DGA

Komunikaty

08/07/24 11:33 DGA: Rejestracja zmian statutu DGA S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki
29/05/24 17:35 DGA: DGA formularz raportu kwartalnego
27/05/24 17:16 DGA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A.
17:12 DGA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2024 roku
14:15  brak uprawnień DGA wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję za 2023 rok, więcej niż proponował zarząd
14:08 DGA: Podjęcie uchwały o dywidendzie
23/04/24 12:34 DGA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 27.05.2024 r.
22/04/24 17:34  brak uprawnień DGA chce wypłacić 0,2 zł dywidendy na akcję za 2023 rok
17:29 DGA: Informacja o proponowanej dywidendzie z zysku netto za 2023 rok
17:16 DGA: DGA
11/04/24 08:47 DGA: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.
28/03/24 14:09 DGA: Podpisanie umowy na realizację projektu pt. "Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB III"
16/02/24 08:19 DGA: Informacja o wejściu w życie umowy pt. "Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. "Droga do zatrudnienia po węglu".
08/02/24 16:30 DGA: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +"
01/02/24 12:09  brak uprawnień DGA partnerem projektu zmiany kwalifikacji pracowników grupy ZE PAK, do poł. '29 ma otrzymać 51,7 mln zł