info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.29, godz. 14:46
kontakt
DETGAMES

Komunikaty

18/05/23 23:07 brak uprawnień DETALION GAMES SA (9/2023) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta
13/05/23 20:02 brak uprawnień DETALION GAMES SA (8/2023) Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
19/03/23 19:02 brak uprawnień DETALION GAMES SA (7/2023) Raport roczny za 2022 rok
08/03/23 19:54 brak uprawnień DETALION GAMES SA (6/2023) Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
20/02/23 11:51 DETALION GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
16/02/23 17:05 brak uprawnień DETALION GAMES SA (5/2023) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu
14/02/23 11:50 brak uprawnień DETALION GAMES SA (4/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i 2023
16/01/23 16:59 brak uprawnień DETALION GAMES SA (3/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii E
06/01/23 23:19 brak uprawnień DETALION GAMES SA (2/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
16:47 brak uprawnień DETALION GAMES SA (1/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
27/12/22 22:21 brak uprawnień DETALION GAMES SA (15/2022) Korekta raportu okresowego za I i II kwartał 2022 r.
14/11/22 22:51 brak uprawnień DETALION GAMES SA (14/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
07/11/22 18:46 brak uprawnień DETALION GAMES SA (13/2022) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta Detalion Games Spółka Akcyjna
03/11/22 10:04 brak uprawnień Detalion Games ma list intencyjny z Movie Games i Davidem Jaffe na stworzenie gry horroru
14/09/22 14:56 brak uprawnień DETALION GAMES SA (12/2022) Rejestracja zmian Statutu Spółki