info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 21:33
kontakt
DENTAMED

Komunikaty

16/09/20 18:54 DENT-A-MEDICAL S.A.: Udzielenie pożyczki przez akcjonariusza
15:22  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (13/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie raportu
11:35  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (12/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
10:47 DENT-A-MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
15/09/20 19:31 DENT-A-MEDICAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
18:44  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (11/2020) Powołanie i odwołanie osób nadzorujących
18:23  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (10/2020) Uchwały podjęte i niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.09.2020 roku
10/09/20 20:00 DENT-A-MEDICAL S.A.: Wypowiedzenie umowy kredytowej - niespełnienie żądania
20/08/20 14:05 DENT-A-MEDICAL S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z potencjalnym inwestorem strategicznym
18/08/20 23:45  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
23:31 DENT-A-MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
14/08/20 16:08 DENT-A-MEDICAL S.A.: Zrealizowanie przez Spółkę warunków ugody z Medihelp Sp. z o.o.
10:08  brak uprawnień DENT-A-MEDICAL SA (8/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
12/08/20 21:24 DENT-A-MEDICAL S.A.: Zawarcie ugody z Medihelp Sp. z o.o.
10/08/20 17:16 DENT-A-MEDICAL S.A.: Wypowiedzenie umowy kredytowej