info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 18:27
kontakt
DELKO

Komunikaty

29/11/21 07:19 DELKO S.A.: DELKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/21 12:35 DELKO S.A.: Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Delko.
05/11/21 16:28 DELKO S.A.: Rejestracja zmian w statucie Spółki
30/09/21 06:34 DELKO S.A.: DELKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/09/21 13:30 DELKO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 22 września 2021 r.
13:28 DELKO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 września 2021 r.
06/09/21 20:40 DELKO S.A.: Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem
19/08/21 07:30 DELKO S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.
19/07/21 09:53  brak uprawnień DELKO SA (1/2021) Delko Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
24/06/21 14:51  brak uprawnień Delko wypłaci 0,65 zł dywidendy na akcję za '20
14:47 DELKO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 24 czerwca 2021 r.
14:44 DELKO S.A.: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy
14:41 DELKO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2021 r.
28/05/21 05:56 DELKO S.A.: DELKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/21 13:53 DELKO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.