info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 15:55
kontakt
DEKPOL

Komunikaty

20/11/20 21:28 DEKPOL S.A.: Dokonanie uzgodnień dotyczących podstawowych treści umowy na wykonanie robót budowlanych hali magazynowo- produkcyjnej w Gdańsku
19:26 DEKPOL S.A.: DEKPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/11/20 13:43 DEKPOL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku
16/11/20 12:59 DEKPOL S.A.: Zawarcie z Kallisto 14 Sp. z o.o. przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości w Swarożynie
12/11/20 23:04 DEKPOL S.A.: Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości
10/11/20 14:59  brak uprawnień GPW: Komunikat (CATALYST)
14:48  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii I spółki DEKPOL SA
09/11/20 22:24 DEKPOL S.A.: Częściowy wykup obligacji serii G i H
06/11/20 08:24 DEKPOL S.A.: Ostateczny przydział obligacji serii I
04/11/20 15:52  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu obligacji spółki DEKPOL S.A.
30/10/20 20:03 DEKPOL S.A.: Warunkowy przydział obligacji serii I
26/10/20 19:19  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu obligacjami serii H spółki DEKPOL S.A.
 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu obligacjami serii G spółki DEKPOL S.A.
22/10/20 17:36 DEKPOL S.A.: Zawarcie umowy o roboty budowlane - rozbudowa zakładu Danfoss Poland w Grodzisku Mazowieckim
19/10/20 14:24  brak uprawnień Dekpol sprzedał w III kwartale 22 lokale wobec 87 lokali przed rokiem