info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 01:42
kontakt
DECORA

Komunikaty

12/10/20 13:23 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
09/10/20 12:07 DECORA: Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego zawierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r.
02/10/20 11:55 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
30/09/20 13:19 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
14/09/20 10:17 DECORA: Korekta raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 8 września 2020 r. dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 08 września 2020 r
08/09/20 12:49 DECORA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 08 września 2020 r.
12:38 DECORA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 08 września 2020 r.
01/09/20 16:48 DECORA: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.
28/08/20 07:16 DECORA: DECORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/08/20 19:58 DECORA: Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta
10:05 DECORA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 8 września 2020 r.
04/08/20 13:26  brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendację Decory do "kupuj"
25/06/20 15:31 DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności
19/06/20 14:28 DECORA: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
08/06/20 16:39 DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym