info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 22:17
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

27/10/20 14:39 DATAWALK S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii O oraz zmian Statutu. Registration of the share capital increase as a result of the issue of series O shares and amendments to the Articles of Association.
15/10/20 11:57 DATAWALK S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
12/10/20 19:11 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii O. Information connected with the completion of the private subscription of series O shares.
02/10/20 17:58  brak uprawnień Inwestorzy objęli akcje DataWalk warte 65,2 mln zł emitowane w ramach kapitału docelowego
17:47 DATAWALK S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O emitowanych przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Conclusion of agreements on subscription for series O ordinary bearer shares issued by the Company's Executive Board within the limits of the authorized capital, excluding the pre-emptive rights of existing shareholders.
30/09/20 22:49  brak uprawnień Szacunkowa wartość negocjowanych umów grupy DataWalk wynosi blisko 19 mln USD
21:46 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19:22 DATAWALK S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
28/09/20 16:16  brak uprawnień Zarząd DataWalk zdecydował o emisji do 421 tys. akcji po 154,8 zł
16:02 DATAWALK S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - prowadzenie negocjacji oraz podjęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Disclosure of delayed confidential information - conducting negotiations and undertaking actions aimed at increasing the Company's share capital within the limits of the authorized capital, excluding pre-emptive rights.
25/09/20 10:31 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Departamentu Obrony USA. Sale to US Department of Defense.
21/09/20 21:51 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Departamentu Pracy USA. Sale to US Department of Labor.
20:32 DATAWALK S.A.: Pilotażowy projekt z Komendą Policji w Toronto. Pilot project with Toronto Police Service.
04/09/20 21:09  brak uprawnień Strata netto grupy DataWalk spadła w I półroczu do 4,4 mln zł
20:22 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu dotycząca wielkości przychodów zakontraktowanych na 2020 r. Executive Board's information on the amount of revenues contracted for 2020.