info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 16:11
kontakt
DAMFINW

Komunikaty

11/05/20 17:24 DAMF INWESTYCJE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 o zmniejszeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów.
07/05/20 18:34 DAMF INWESTYCJE S.A.: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR.
30/04/20 18:07  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (7/2020) Uzgodnienie Planu Połączenia Emitenta
17:52 DAMF INWESTYCJE S.A.: Uzgodnienie Planu Połączenia Emitenta.
28/04/20 17:15  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (6/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.
24/04/20 17:25  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (5/2020) Korekta raportu nr 1/2020 oraz raportu 3/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
22/04/20 18:17 DAMF INWESTYCJE S.A.: Wcześniejsza spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
17:29 DAMF INWESTYCJE S.A.: Wcześniejsza spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
01/04/20 17:24 DAMF INWESTYCJE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta.
17:18 DAMF INWESTYCJE S.A.: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR.
20/03/20 17:06  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (4/2020) Raport okresowy roczny za 2019 r.
13/03/20 17:09 DAMF INWESTYCJE S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki.
18/02/20 19:51  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (3/2020) Korekta raportu nr 1/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
19:48  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (2/2020) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020.
31/01/20 17:20  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.