info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.11, godz. 05:35
kontakt
DAMFINW

Komunikaty

07/08/20 17:06  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (12/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r. Damf Inwestycje S.A.
06/08/20 21:09 DAMF INWESTYCJE S.A.: Informacja dla akcjonariuszy w sprawie skutków połączenia Spółki.
20:58 DAMF INWESTYCJE S.A.: Informacja dla akcjonariuszy w sprawie publikacji przez ELKOP SE (Spółkę przejmującą) dokumentu opisującego połączenie i jego wpływ na ELKOP SE.
03/08/20 17:18  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (11/2020) Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP SE w Płocku (Spółka Przejmująca) z DAMF Inwestycje S.A. w Płocku (Spółka Przejmowana).
17:13 DAMF INWESTYCJE S.A.: Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP SE w Płocku (Spółka Przejmująca) z DAMF Inwestycje S.A. w Płocku (Spółka Przejmowana).
20/07/20 17:46  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (10/2020) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
17:40 DAMF INWESTYCJE S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
17/07/20 17:54  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (9/2020) Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP SE w Płocku (Spółka Przejmująca) z DAMF Inwestycje S.A. w Płocku (Spółka Przejmowana) oraz Opinia biegłego.
17:50 DAMF INWESTYCJE S.A.: Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP SE w Płocku (Spółka Przejmująca) z DAMF Inwestycje S.A. w Płocku (Spółka Przejmowana) oraz Opinia biegłego.
06/07/20 17:24  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (8/2020) Korekta raportu kwartalnego za I Q 2020 roku.
19/06/20 17:29 DAMF INWESTYCJE S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy pożyczki pieniężnej
16/06/20 18:43 DAMF INWESTYCJE S.A.: Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej.
11/05/20 17:24 DAMF INWESTYCJE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 o zmniejszeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów.
07/05/20 18:34 DAMF INWESTYCJE S.A.: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR.
30/04/20 18:07  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (7/2020) Uzgodnienie Planu Połączenia Emitenta