info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.17, godz. 04:25
kontakt
CZARNKOW

Komunikaty

13/09/19 15:50 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w głosach
15:45 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
02/09/19 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BROWAR CZARNKÓW S.A. W RESTRUKTURYZACJI
30/08/19 11:28  brak uprawnień Sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki Browar Czarnków
11:20 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie prac nad wnioskiem o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w przyspieszonym postępowaniu układowym
11:13 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta w przyspieszonym postępowaniu układowym
13/08/19 09:49  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (11/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019r.
27/06/19 14:24  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (10/2019) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Browar Czarnków S.A. podjętych w dniu 27.06.2019r. i odstąpienie od głosowania nad uchwałą
14:18 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2019r.
29/05/19 22:45 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27 czerwca 2019 r.
22:07  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27 czerwca 2019 r.
21:54  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (8/2019) Raport roczny Browar Czarnków S.A. za 2018r.
10/05/19 14:17  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (7/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019r.
14/03/19 14:42 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.03.2019r.
14:39  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (6/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta