info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 17:13
kontakt
CZARNKOW

Komunikaty

16/07/20 17:15 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 13 sierpnia 2020r.
17:06  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 13 sierpnia 2020 r.
15/06/20 BROWAR CZARNKÓW S.A.: wypowiedzenie przez Bank umów kredytowych
04/06/20 22:28  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (6/2020) Raport roczny Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji za 2019r.
03/06/20 20:59  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019 oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
25/05/20 13:45  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019
13/05/20 13:04  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (3/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020r.
12/02/20 11:50  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019r.
10/01/20 18:07  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
20/12/19 14:33  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (13/2019) Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
13/11/19 12:20  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (12/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019r.
06/11/19 14:48 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych
13/09/19 15:50 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w głosach
15:45 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
02/09/19 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BROWAR CZARNKÓW S.A. W RESTRUKTURYZACJI