info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.02, godz. 09:52
kontakt
CYFROWCS

Komunikaty

26/11/20 17:25  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (18/2020) Przedłużenie umowy o doradztwo pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą.
13/11/20 17:12  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (17/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
14/10/20 10:23 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
10:19 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
02/09/20 19:28 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie)
19:22 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
26/08/20 21:23 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
21:18 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie)
21:12 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
25/08/20 19:33 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
14/08/20 11:00  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (16/2020) Raport kwartalny - II kwartał 2020 r.
31/07/20 17:02 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy faktoringu
16/07/20 20:12 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki - zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie).
08/07/20 14:43  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (15/2020) Treść uchwał podjętych w dniu 8 lipca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
14:36 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 lipca 2020 r.