info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 12:32
kontakt
CYFROWCS

Komunikaty

15/05/20 17:24  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (11/2020) Raporty kwartalne - I kwartał 2020 r.
13/05/20 19:00 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Otrzymanie decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie przyznania subwencji finansowej.
30/04/20 17:15 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląskim S.A.
15/04/20 19:25 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wpływ pandemii Koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta.
31/03/20 17:25  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (10/2020) Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej.
17:21 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej.
30/03/20 18:26  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (9/2020) Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały co do wypłaty dywidendy za rok 2019.
18:20 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały co do wypłaty dywidendy za rok 2019.
20/03/20 18:07 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Rekomendacja zarządu dotycząca przeznaczenia zysku za rok 2019 r.
18:00  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (8/2020) Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2019.
17:52  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (7/2020) Jednostkowy raport roczny spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2019.
06/03/20 17:42  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (6/2020) Treść uchwał podjętych w dniu 6 marca 2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
17:24 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17:14 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Treść uchwał podjętych w dniu 6 marca 2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
07/02/20 18:11  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (5/2020) Informacja o uchwale objętej porządkiem obrad a nie podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.