info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 11:49
kontakt
CWPE

Komunikaty

28/09/21 09:49 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
18/03/20 09:27 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.
11/02/20 16:17 brak uprawnień CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA (4/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
27/01/20 14:38 brak uprawnień CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA (3/2020) Raport Skonsolidowany Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za 2017 rok
15/01/20 17:37 CWPE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10.02.2020 r. wraz z projektami uchwał
17:29 brak uprawnień CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA (2/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10.02.2020 r. wraz z projektami uchwał
14/01/20 16:21 brak uprawnień CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA (1/2020) Zmiana daty terminu rezygnacji Prezesa Zarządu
13/12/19 20:01 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.
12/12/19 19:47 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA
04/12/19 14:03 brak uprawnień CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA (18/2019) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
12:16 brak uprawnień CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA (17/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu
29/11/19 15:30 brak uprawnień CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA (16/2019) Korekta raportu nr 15/2019 - Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2019 r.
29/10/19 20:54 brak uprawnień CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA (15/2019) Korekta raportu nr 14/2019 - Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2019 r.
27/09/19 18:05 brak uprawnień CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA (14/2019) Korekta raportu nr 13/2019 - Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2019 r.
12/08/19 16:23 brak uprawnień CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA (13/2019) Korekta raportu nr 12/2019 - Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2019 r.