info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.02, godz. 07:29
kontakt
CWASA

Komunikaty

01/07/20 15:08 CWA S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
19/06/20 15:57 CWA S.A.: Zmniejszenie udziału Emitenta w spółce OZE Energetyka sp. z o.o.
15/06/20 20:16  brak uprawnień CWA SA (14/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CWA S.A. na dzień 13 lipca 2020 roku
20:10 CWA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CWA S.A. na dzień 13 lipca 2020 roku
12/06/20 08:54 CWA S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
11/06/20 20:59 CWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
11:31 CWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
29/05/20 21:12  brak uprawnień CWA SA (13/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
21:07  brak uprawnień CWA SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
15/05/20 16:28  brak uprawnień CWA SA (11/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r
29/04/20 10:30 CWA S.A.: Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta
09:41 CWA S.A.: Zakończenie kampanii crowdfundingowej spółki zależnej od Emitenta
23/04/20 20:41 CWA S.A.: Podpisanie umowy dotyczącej zakupu pakietu kontrolnego (51%) udziałów w OZE Energetyka sp. z o.o.
22/04/20 13:58 CWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących zakupu pakietu kontrolnego (51%) udziałów w OZE Energetyka sp. z o.o.
14/04/20 14:17 CWA S.A.: Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej wdrożenia i uruchomienia platformy do masowych płatności w ramach małej instytucji płatniczej.