info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.30, godz. 03:25
kontakt
CREOTECH

Komunikaty

13/01/23 11:04  brak uprawnień Creotech Instruments zrealizuje projekt z obszaru telekomunikacji kwantowej
12/01/23 21:22 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Podpisanie umowy na realizację projektu pt. "European, Certifiable, Affordable, User-oriented, Secure, Integration-able, Scalable quantum key distribution solutions"
13:52 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Zawarcie aneksów do umów o kredyt odnawialny
10/01/23 09:23  brak uprawnień Passus zadebiutował na rynku głównym GPW (popr.)
09:08  brak uprawnień Passus zadebiutował na rynku głównym GPW
09/01/23 17:26  brak uprawnień Creotech Instruments planuje w 2024/2025 r. zakończyć projekt PIAST
14:52 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
05/01/23 23:15 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 grudnia 2022 r., które wznowiło obrady po przerwie w dniu 5 stycznia 2023 r.
23:13 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta
23:09 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 grudnia 2022 r., które wznowiło obrady po przerwie w dniu 5 stycznia 2023 r.
04/01/23 19:15 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
03/01/23 15:48 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Otrzymanie zamówienia na dostawę urządzeń White Rabbit Switch dla holenderskiego instytutu radioastronomii ASTRON
14/12/22 22:09 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2022 r.
CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią uchwał podjętych do przerwy
13/12/22 22:29  brak uprawnień CREOTECH INSTRUMENTS SA (2/2022) Creotech Instruments Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk