info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.16, godz. 22:24
kontakt
COMP_W

Komunikaty

30/08/19 17:08 COMP: COMP formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/07/19 10:11  brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "trzymaj" Comp, cena docelowa akcji 70,8 zł
29/07/19 11:11 COMP: Częściowy wykup obligacji serii I/2017
18/07/19 17:46  brak uprawnień Comp aktualizuje strategię; spodziewa się ok. 80 mln zł EBITDA w '19 i ok. 130 mln zł w '20
17:22 COMP: Aktualizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki na lata 2019-2020
12/07/19 18:53  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii I/2017 spółki COMP SA
28/06/19 16:44 COMP: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku
16:30 COMP: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 28 czerwca 2019 roku
10:33 COMP: Częściowy wykup obligacji serii I/2015
27/06/19 18:01 COMP: Wykonywanie umowy znaczącej
14/06/19 11:10  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki COMP S.A.
10/06/19 17:08 COMP: Wybór banku refinansującego
31/05/19 17:07 COMP: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA
24/05/19 17:08 COMP: Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2018 rok
22/05/19 17:18 COMP: COMP formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego