info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.23, godz. 17:50
kontakt
COMPLEX

Komunikaty

28/08/19 14:51 REDWOOD Holding S.A.: Informacja REDWOOD Holding S.A. w upadłości z dnia 28 sierpnia 2019 roku dotycząca uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki w kontekście notowań akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
09/08/19 19:19  brak uprawnień GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki REDWOOD HOLDING SA
08/08/19 19:54 REDWOOD Holding S.A.: Upawomocnienie postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki
28/06/19 19:32  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki REDWOOD HOLDING SA
27/06/19 20:26  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami jedenastu spółek z listy alertów
20:05  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki REDWOOD HOLDING SA
06/06/19 08:10  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki REDWOOD HOLDING S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na Głównym Rynku GPW
04/06/19 12:22  brak uprawnień Sąd ogłosił upadłość spółki Redwood Holding
12:16 REDWOOD Holding S.A.: Ogłoszenie przez Sąd upadłości Redwood Holding S.A.
30/05/19 18:04 REDWOOD Holding S.A.: REDWOOD Holding S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/19 09:04  brak uprawnień GPW: uchylenie szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki REDWOOD HOLDING SA
17/05/19 18:33 REDWOOD Holding S.A.: Prawomocne postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego REDWOOD Holding S.A.
02/05/19 10:53  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki REDWOOD HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI
10:27  brak uprawnień GPW zawiesiła od 2 maja obrót akcjami 5 spółek
30/04/19 17:17 REDWOOD Holding S.A.: Niezaudytowane sprawozdania finansowe za rok 2018