info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.18, godz. 17:09
kontakt
COMPERIA

Komunikaty

27/09/19 18:28 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/08/19 18:47 COMPERIA.PL S.A.: Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu
26/06/19 18:59 COMPERIA.PL S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
18:46 COMPERIA.PL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
18:33 COMPERIA.PL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
24/05/19 18:02 COMPERIA.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comperia.pl S.A. wraz z projektami uchwał
17:31 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/03/19 19:51 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
COMPERIA.PL S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018
COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz raportu rocznego
19:49 COMPERIA.PL S.A.: Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2018
05/03/19 20:36 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:32 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz raportu rocznego
24/01/19 15:01 COMPERIA.PL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
21/01/19 17:43 COMPERIA.PL S.A.: Zawarcie znaczącej umowy