info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 03:40
kontakt
COLUMBUS

Komunikaty

24/11/20 23:43 COLUMBUS ENERGY S.A.: Wejście w życie umów nabycia 100% udziałów w 11 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 153,87 MWp
22:59 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie Aneksu do umowy inwestycyjnej
21/11/20 22:58 COLUMBUS ENERGY S.A.: Nabycie 100% udziałów w 11 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 153,87 MWp
20/11/20 11:45 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie przez spółkę Columbus&Farmy umowy na realizację co najmniej 4 projektów o mocy nie mniejszej niż 10 MWp i nie większej niż 50 MWp każdy
09:25 COLUMBUS ENERGY S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
13/11/20 19:04 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy faktoringowej z limitem w kwocie 10 mln zł oraz umowy usług w ramach multilinii do kwoty 35 mln zł
12/11/20 23:41  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (19/2020) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku
06/11/20 20:47  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (18/2020) Zamiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za III kwartał 2020 r.
04/11/20 23:12 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zakup pozostałych niezakupionych wcześniej 50% udziałów w spółkach Ecowolt 1 sp. z o.o., Ecowolt 2 sp. z o.o., Ecowolt 9 sp. z o.o., Ecowolt 18 sp. z o.o. i Greenprojekt 16 sp. z o.o.
03/11/20 21:07 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umów na wykonawstwo farm fotowoltaicznych ze spółkami zależnymi o łącznej mocy 17,956 MW, za łączną kwotę 50 274 000,00 zł
20:55 COLUMBUS ENERGY S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
16:10 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Ecowolt 1 sp. z o.o. umów kredytowych na realizację farm fotowoltaicznych
02/11/20 23:50 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Ecowolt 1 sp. z o.o. umów kredytowych na realizację farm fotowoltaicznych
15/10/20 17:02 COLUMBUS ENERGY S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
09/10/20 21:00  brak uprawnień Zysk brutto Columbus Energy wzrósł w III kw. do 30 mln zł z 4,8 mln zł rok wcześniej