info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.01, godz. 04:19
kontakt
COGNOR

Komunikaty

09/02/24 17:25  brak uprawnień GPW: Komunikat - COGNOR
08/02/24 20:13 COGNOR HOLDING S.A.: zawarcie aneksu do umowy kredytowej
02/02/24 17:24  brak uprawnień Cognor Holding zastąpi TIM w indeksie mWIG40 po sesji 6 II
28/01/24 15:00 COGNOR HOLDING S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
25/01/24 16:35 COGNOR HOLDING S.A.: Notyfikacja osoby zarządzającej zgodnie z art. 19 rozporządzenia MAR
15/01/24 13:28  brak uprawnień Cognor wyemitował obligacje o wartości 120 mln zł
13:09 COGNOR HOLDING S.A.: Spłata obligacji serii 1/2021 i emisja obligacji serii 1/2024
09/01/24 10:47  brak uprawnień Cognor liczy, że rok 2024 będzie lepszy dla branży, kontynuuje duże inwestycje (wywiad)
02/01/24 17:22  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii 1/2021 spółki COGNOR S.A.
29/12/23 14:27  brak uprawnień Cognor wyemituje obligacje o wartości 120 mln zł
14:09 COGNOR HOLDING S.A.: Planowana emisja obligacji przez Cognor S.A.
24/11/23 12:10 COGNOR HOLDING S.A.: Notyfikacja osoby zarządzającej o nabyciu akcji
21/11/23 17:38 COGNOR HOLDING S.A.: Notyfikacja osoby zarządzającej o nabyciu akcji
15/11/23 16:36 COGNOR HOLDING S.A.: Rozwiązanie umowy z dotychczasowym biegłym rewidentem
14/11/23 21:40 COGNOR HOLDING S.A.: Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników za III kwartał 2023