info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.19, godz. 05:29
kontakt
CLNPHARMA

Komunikaty

06/06/19 21:07  brak uprawnień GIF przywrócił obrót lekiem Valzek Celonu Pharmy
20:35 CELON PHARMA S.A.: Aktualizacja statusu rynkowego leku Valzek
13/05/19  brak uprawnień Celon Pharma miał w I kw. 2019 roku 6,5 mln zł zysku netto
13/05/19 19:29 CELON PHARMA S.A.: CELON PHARMA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/04/19 17:38 CELON PHARMA S.A.: Zakończenie procedury rejestracyjnej leku Salmex na rynku francuskim
25/04/19 19:04  brak uprawnień Partner dystrybucyjny Celon Pharmy ma zakaz sprzedaży leku Salmex na kilku rynkach
18:18 CELON PHARMA S.A.: Informacje na temat toczących się sporów sądowych dotyczących możliwości sprzedaży eksportowej leku Salmex na wybranych rynkach europejskich.
15:15 CELON PHARMA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 r.
23/04/19 15:07 CELON PHARMA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 23 kwietnia 2019 r.
14:45  brak uprawnień WZ Celon Pharma zdecydowało o wypłacie 0,24 zł dywidendy na akcję za '18
14:41 CELON PHARMA S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
20/04/19 10:40 CELON PHARMA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 23 kwietnia 2019 roku
25/03/19 16:10 CELON PHARMA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 23 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał
15:51 CELON PHARMA S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2019 r.
09:34 CELON PHARMA S.A.: Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.