info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.16, godz. 16:44
kontakt
CIGAMES

Komunikaty

12/09/19 14:30 CI GAMES S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
29/08/19 18:49 CI GAMES S.A.: CI GAMES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/19 14:17  brak uprawnień CI Games ma umowę dystrybucyjną gry SGWC w Japonii i Korei Południowej
14:02 CI GAMES S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
23/08/19 15:20 CI GAMES S.A.: Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki CI Games serii H oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego 10.833.025 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki CI Games S.A.
13:59  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CI GAMES S.A.
 brak uprawnień GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki CI GAMES S.A.
22/08/19 13:38 CI GAMES S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
16/08/19 10:04  brak uprawnień CI Games ustaliło datę premiery Sniper Ghost Warrior Contracts na 22 XI 2019
09:56 CI GAMES S.A.: Ustalenie daty premiery gry "Sniper Ghost Warrior Contracts"
12/08/19 16:20 CI GAMES S.A.: Zmiana znaczącej umowy
16:12 CI GAMES S.A.: Rejestracja przez sąd zmian Statutu CI Games S.A.
13:47 CI GAMES S.A.: Rejestracja przez sąd zmian Statutu CI Games S.A.
10/07/19 16:26  brak uprawnień CI Games odwołuje prognozę przepływów finansowych
16:13 CI GAMES S.A.: Odwołanie prognozy przepływów finansowych w Grupie Kapitałowej CI Games od IV kwartału 2018 r. do III kwartału 2019 r.