info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.07, godz. 03:00
kontakt
CIECH

Komunikaty

05/12/19 11:55  brak uprawnień Ciech będzie współpracował z Gaz-Systemem przy budowie kopalni soli i dostawach solanki
11:46 CIECH: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie inwestycji polegającej na budowie kopalni soli i podziemnego magazynu gazu oraz dostaw solanki do zakładów produkcyjnych Grupy CIECH
25/11/19 14:37  brak uprawnień Ciech chce przeprowadzić do końca 2022 roku reorganizację grupy
14:16 CIECH: Przyjęcie Koncepcji Reorganizacji Grupy CIECH
19/11/19 19:29  brak uprawnień Znormalizowana EBITDA Ciechu w III kw. wyniosła 142,6 mln zł wobec 140,7 mln zł konsensusu (opis)
18:56  brak uprawnień Znormalizowana EBITDA Ciechu w III kw. wyniosła 142,6 mln zł wobec 140,7 mln zł konsensusu
18:35  brak uprawnień Wyniki Ciechu w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
18:13 CIECH: CIECH formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/11/19 16:55  brak uprawnień Ciech utworzy 36,8 mln zł odpisu na ryzyko utraty wartości Ciech Soda Romania
16:37 CIECH: Utworzenie dodatkowego odpisu aktualizacyjnego
31/10/19 13:17 CIECH: Plan podziału spółki zależnej od Emitenta
28/10/19 10:36  brak uprawnień DM BOŚ podnosi rekomendację Ciechu do "kupuj"
25/10/19 12:30  brak uprawnień Artur Osuchowski zrezygnował z zarządu Ciechu
12:26 CIECH: Rezygnacja Członka Zarządu
24/10/19 14:20  brak uprawnień UCS w Krakowie utrzymał zobowiązanie podatkowe spółki zależnej Ciechu w kwocie 37,9 mln zł