info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.04.01, godz. 22:59
kontakt
CHERRY

Komunikaty

16/03/23 13:16  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (4/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 14 kwietnia 2023 r.
13:13 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 14 kwietnia 2023 r.
28/02/23 20:12  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (3/2023) Raport roczny za 2022 r.
15/02/23 15:04  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok 2022
31/01/23 10:09  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
22/11/22 15:36  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (16/2022) Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki
09/11/22 17:24  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (15/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
10/08/22 19:59  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (14/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
28/07/22 07:54 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie umowy opracowania oraz dystrybucji gry na platformie Apple App Store
12/07/22 15:53  brak uprawnień Movie Games ma poniżej 5 proc. głosów w Cherrypick Games
15:47 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
01/07/22 07:31 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej
22/06/22 21:51  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (13/2022) Rejestracja zmian Statutu
21:49  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (12/2022) Korekta raportu bieżącego EBI nr 9/2022
24/05/22 16:12 CHERRYPICK GAMES S.A.: Realizacja umowy cesji wierzytelności - otrzymanie 200.000 euro