info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.10, godz. 10:00
kontakt
CHEMOSER

Komunikaty

28/11/19 19:28 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji zaległych raportów okresowych Emitenta
30/10/19 18:26  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
29/10/19 21:08 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Stwierdzenie przez Sąd prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta
27/08/19 09:50 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
09:45 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018
14/08/19 17:13 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Uchylenie się od skutków oświadczenia
15/07/19 15:20  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. W UPADŁOŚCI
11/07/19 18:33  brak uprawnień Sąd ogłosił upadłość Chemoservisu-Dwory
18:16 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta
28/06/19 09:07 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
09:04 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018
26/04/19 13:19 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
15/04/19 18:31 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018
31/03/19 11:34 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018
29/03/19 13:49 CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Odwołanie i powołanie członków Zarządu Emitenta