info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.28, godz. 11:23
kontakt
CFG

Komunikaty

11/05/23 17:13 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (4/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
13/04/23 08:15 brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową CreativeForge Games do 11,8 zł
16/03/23 19:36 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (3/2023) Skonsolidowany raport okresowy Spółki za 2022 rok obrotowy
19:34 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (2/2023) Jednostkowy raport okresowy Spółki za 2022 rok obrotowy
09/01/23 14:39 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
10/11/22 17:20 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (18/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
28/10/22 11:52 brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację CreativeForge Games do "trzymaj" i cenę docelową akcji do 9,1 zł
06/09/22 14:26 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Planowane zmiany w związku z grą pt. Stargate: Timekeepers
19/08/22 11:11 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (17/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
11:09 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (16/2022) Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych
11/08/22 17:19 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (15/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
18/07/22 16:57 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (14/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
16:55 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (13/2022) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję
13/07/22 12:08 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 lipca 2022 r. (po wznowieniu obrad)
11/07/22 23:10 brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (12/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję