info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 11:16
kontakt
CFBPS

Komunikaty

09/09/20 17:21 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Centrum Finansowego S.A.
17:10 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Centrum Finansowego S.A.
08/09/20 19:23 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Centrum Finansowego S.A.
17:24 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Centrum Finansowego S.A.
17:11 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Centrum Finansowego S.A.
28/08/20 17:57 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Centrum Finansowego S.A.
14/08/20 08:00  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (10/2020) Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za II kwartał 2020 roku.
05/08/20 17:56 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Aktualizacja informacji o błędnej wycenie certyfikatów inwestycyjnych
17:44  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (9/2020) Korekta raportu okresowego Spółki Centrum Finansowe S.A. za I kwartał 2020 roku
31/07/20 17:25 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Aktualizacja informacji na temat wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki
17:18  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (8/2020) Informacja o terminie publikacji korekty raportu kwartalnego Spółki Centrum Finansowe S.A. za I kwartał 2020 roku
23/07/20 17:16 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o błędnej wycenie certyfikatów inwestycyjnych
30/06/20 21:12 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Aktualizacja informacji na temat wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki
25/06/20 13:27  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (7/2020) Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowe S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.
12:52 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Finansowe S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.