info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.26, godz. 04:27
kontakt
CENTURIO

Komunikaty

13/11/20 21:57  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (19/2020) Raport 3Q 2020
12/11/20 14:24  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (18/2020) Powołanie Prezesa Zarządu
14:11  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (17/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej
17/09/20 14:25  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (16/2020) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
04/09/20 16:28  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (15/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
31/08/20 12:56 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
16/08/20 11:49  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (14/2020) Uzupełnienie raportu za II kwartał o komentarz Emitenta
08:43  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (13/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
15/08/20 07:50 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
06:58  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (12/2020) Raport kwartalny 2Q 2020
31/07/20 12:51 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
25/07/20 19:02  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (11/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej
24/07/20 20:47  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (10/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ 23 lipca 2020 roku
20:46 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
16/07/20 09:49 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji