info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 23:58
kontakt
CENNOWTE

Komunikaty

28/05/20 00:09 CNT S.A.: CNT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/20 11:12 CNT S.A.: Odstąpienie przez spółkę zależną od zawartych przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych - aktualizacja informacji.
13/05/20 16:47 CNT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 9 czerwca 2020 roku.
12/05/20 14:39  brak uprawnień Zarząd CNT chce zysk za '19 przeznaczyć na skup akcji albo dywidendę
14:27 CNT S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2019.
05/05/20 14:19 CNT S.A.: Informacja o wykreśleniu z księgi wieczystej, jednej z nieruchomości spółki zależnej, wzmianki o udzieleniu zabezpieczenia - aktualizacja informacji.
28/04/20 09:36 CNT S.A.: CNT S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
09:14 CNT S.A.: CNT S.A. formularz raportu rocznego
22/04/20 16:41 CNT S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego B6 w ramach realizacji II etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.
14/04/20 20:27 CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za I kwartał 2020 roku w ramach działalności deweloperskiej.
26/03/20 12:05 CNT S.A.: Korekta informacji o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za IV kwartał 2019 roku w ramach działalności deweloperskiej.
06/03/20 10:05 CNT S.A.: Aktualizacja informacji o poręczeniu udzielonym przez Emitenta spółce zależnej
20/02/20 15:52 CNT S.A.: Informacja o zawarciu przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych przez spółkę zależną w ramach działalności deweloperskiej.
18/02/20 16:09 CNT S.A.: Informacja o otrzymaniu pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie oraz postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń powoda przeciwko spółce zależnej.
15:31 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.