info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.13, godz. 01:46
kontakt
CDRL

Komunikaty

11/06/24 15:09 CDRL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 11 czerwca 2024 roku
14:57 CDRL S.A.: Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 11 czerwca 2024 roku
27/05/24 17:06 CDRL S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
17/05/24 06:17 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/24 16:24 CDRL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 czerwca 2024 roku
10/05/24 18:01 CDRL S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o umorzeniu akcji własnych skupionych w ramach programu skupu akcji własnych wraz z podsumowaniem programu
15/04/24 21:24 CDRL S.A.: Uzyskanie przez Emitenta decyzji ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości inwestycji w nabycie udziałów spółki zależnej z siedzibą w Białorusi
29/03/24 06:50 CDRL S.A.: CDRL S.A.
06:48 CDRL S.A.: CDRL S.A.
30/01/24 16:07 CDRL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024.
17/11/23 06:21 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/10/23 21:23  brak uprawnień CDRL utracił kontrolę nad spółką białoruską spółką zależną
20:19 CDRL S.A.: Utrata przez Emitenta kontroli nad spółką zależną z siedzibą w Białorusi
23/10/23 21:02 CDRL S.A.: Powzięcie informacji o postawieniu w stan wymagalności kredytu udostępnionego w ramach wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej spółki zależnej od Emitenta z siedzibą w Białorusi oraz złożeniu przez Dyrektora generalnego spółki zależnej wniosku o restrukturyzację do Regionalnego Komitetu Wykonawczego w Mińsku.
02/10/23 07:08 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego