info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 11:49
kontakt
CCENERGY

Komunikaty

27/09/19 19:26  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A.
11/09/19 13:20 C&C ENERGY SA: Korekta raportu nr 7/2019 z dnia 23 siepnia 2019 roku dotyczącego zawiadomienia o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
05/09/19 17:50 C&C ENERGY SA: C&C ENERGY SA
04/09/19 12:35 C&C ENERGY SA: Zmiana siedziby Spółki
23/08/19 11:45 C&C ENERGY SA: Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean & Carbon Energy S.A.
28/06/19 18:27 C&C ENERGY SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
17:47 C&C ENERGY SA: Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgomadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
17:28 C&C ENERGY SA: Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
27/06/19 20:26  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami jedenastu spółek z listy alertów
11/06/19 19:47 C&C ENERGY SA: Korekta kwartalnego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku z dnia 25 kwietnia 2019 roku
30/05/19 18:48 C&C ENERGY SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku.
25/04/19 13:51 C&C ENERGY SA: C&C ENERGY SA
29/03/19 09:36  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A.
21/03/19 13:51 C&C ENERGY SA: C&C ENERGY SA
21/01/19 13:55 C&C ENERGY SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku