info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.23, godz. 01:20
kontakt
CCC

Komunikaty

16/07/24 20:23 CCC: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
18:45 CCC: Asymilacja wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta i spełnienie warunku wprowadzenia wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
12/07/24 21:26  brak uprawnień CCC zawarło z konsorcjum banków umowę kredytów do łącznej kwoty 1,8 mld zł
20:52 CCC: Zawarcie z konsorcjum banków umowy kredytowej dotyczącej nowego finansowania Emitenta i jego spółek zależnych
20:37 CCC: Wprowadzenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
18:13  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki CCC
08/07/24 15:46  brak uprawnień Raiffeisen podniósł rekomendację dla CCC do "trzymaj"
20/06/24 18:38 CCC: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
18:37 CCC: Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 20 czerwca 2024 roku
14/06/24 19:37 CCC: Podpisanie aneksu do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC
12/06/24 18:07  brak uprawnień Grupa CCC miała w I kw. 2024/25 r. 59,2 mln zł zysku netto j.d. wobec 140,3 mln zł straty rok wcześniej (opis)
17:22  brak uprawnień Grupa CCC miała w I kw. 2024/25 r. 59,2 mln zł zysku netto j.d. wobec 140,3 mln zł straty rok wcześniej
17:13 CCC: CCC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/06/24 21:35  brak uprawnień CCC zamieni ok. 5,9 mln akcji imiennych na akcje na okaziciela i wprowadzi je do obrotu na GPW
20:23 CCC: Zamiana na żądanie akcjonariusza wszystkich akcji zwykłych imiennych serii L na akcje zwykłe na okaziciela oraz podjęcie przez Emitenta działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie