info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 19:18
kontakt
CARLSON

Komunikaty

30/11/21 22:27 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Informacja poufna: Zawarcie istotnych umów
15/11/21 21:25  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (37/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A.- raport okresowy za 3 kwartał 2021r. | Quarterly Report 3Q2021
12/11/21 21:17  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (36/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A.- raport miesięczny za październik 2021 R.| Monthly Report October 2021
10:20 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia CARLSON INVESTMENTS S.A. (Spółka Przejmująca) z CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost (Spółka Przejmowana)
08/11/21 22:24 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Zwołanie NWZ na dzień 07-12-2021 r. oraz projekty uchwał
21:13  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (35/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A. - zwołanie NWZ oraz projekty uchwał | Summoning the Extraordinary Shareholders Meeting and draft Resolutions
19:19  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (34/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A. - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą | Conclusion of an agreement with Authorized Advisor
27/10/21 23:44 CARLSON INVESTMENTS S.A.: informacja poufna: Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia CARLSON INVESTMENTS S.A. (Spółka Przejmująca) z CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost (Spółka Przejmowana)
23:02 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Informacja poufna: Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej. Uzgodnienie Planu Połączenia
18/10/21 21:54 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Informacja poufna: Połączenie Spółek Zależnych do Emitenta
14/10/21 15:04  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (33/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A.- raport miesięczny za wrzesień 2021 R.| Monthly Report September 2021
12/10/21 10:18 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Informacja poufna: Realizacja umowy doradztwa - wsparcie w procesie inwestycji w nowy projekt Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. s.k.
28/09/21 21:03  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (32/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A. ? Uchwała Zarządu GPW w sprawie upomnienia Emitenta | Resolution of the WSE Management Board on a reminder to the Issuer
27/09/21 17:59  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki CARLSON INVESTMENTS S.A.
22/09/21 08:09 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Informacja poufna: Zawarcie umowy inwestycyjnej przez podmiot zależny od Emitenta