info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 08:33
kontakt
CARLSON

Komunikaty

23/10/20 20:30 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A. - zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
20:24 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A. - zawiadomienie o przekroczeniu progu 15%w ogólnej liczbie głosów w Spółce
18:59  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (27/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A. ?korekta raportu bieżącego nr 26/2020 z dnia 22-10-2020 w sprawie zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
22/10/20 19:33  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (26/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A. - zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie
21/10/20 19:16  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (25/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A. - zakończenie subskrypcji Akcji serii O oraz Akcji serii P
20/10/20 22:41 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 listopada 2020r.oraz projekty uchwał.
22:16  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (24/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 listopada 2020r.oraz projekty uchwał.
13/10/20 17:08 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A.-czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji.
22/09/20 17:50 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A.-trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji
09/09/20 15:33 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A. informacja poufna- zarejestrowanie spółki zależnej.
08/09/20 10:01  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (23/2020) Carlson Investments. S.A. -podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy.
09:49  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (22/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A.-treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 września 2020 r. uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2020
03/09/20 20:23 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 września 2020 r.
02/09/20 22:12 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A.-treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 września 2020 r
21:56  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (21/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A.-treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 września 2020 r