info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.18, godz. 10:15
kontakt
CAPPARK

Komunikaty

03/09/21 00:49 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/21 08:17  brak uprawnień Erste podniósł rekomendację dla Echo Investment do "akumuluj", obniżył dla Capital Park do "trzymaj"
13/08/21 11:12 CAPITAL PARK S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną
29/07/21 15:40  brak uprawnień Capital Park SA (1/2021) Capital Park Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
08/07/21 11:41 CAPITAL PARK S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 7/2021 - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku.
00:01 CAPITAL PARK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku.
30/06/21 17:34 CAPITAL PARK S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
25/06/21 16:15 CAPITAL PARK S.A.: otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce
01/06/21 14:31 CAPITAL PARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A.
21/05/21 00:04 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/03/21 23:57 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A.
23:52 CAPITAL PARK S.A.: CAPITAL PARK S.A.
15/03/21 23:25 CAPITAL PARK S.A.: otrzymanie zawiadomienia w sprawie znacznego pakietu akcji
03/02/21 11:04 CAPITAL PARK S.A.: zmiana umowy o prace projektowe i roboty budowlane pomiędzy jednostką zależną Emitenta a Warbud S.A.
28/01/21 14:28 CAPITAL PARK S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku