info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 08:17
kontakt
CAPITALP

Komunikaty

03/10/19 10:56 CAPITAL: Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ
12/09/19 12:11 CAPITAL: Wycofanie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI
05/09/19 05:59 CAPITAL: CAPITAL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/07/19 21:20 CAPITAL: Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ
28/05/19 10:09 CAPITAL: Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie z powództwa Capital Partners S.A. przeciwko SGB-Bank S.A. oraz Polnord S.A. o zapłatę
27/05/19 15:18 CAPITAL: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
25/04/19 06:00 CAPITAL: CAPITAL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/04/19 16:44  brak uprawnień Capital Partners skupi do 3,4 mln akcji własnych za maksymalnie 24 mln zł
16:17 CAPITAL: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 24 kwietnia 2019 r.
16:14 CAPITAL: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners SA w dniu 24 kwietnia 2019 r.
02/04/19 22:42 CAPITAL: Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ
28/03/19 12:21  brak uprawnień Capital Partners chce skupić do 3,4 mln akcji własnych za maksymalnie 24 mln zł
12:02 CAPITAL: Powołanie osoby zarządzającej na kolejną kadencję.
CAPITAL: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 kwietnia 2019 r. godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
21/03/19 06:11 CAPITAL: CAPITAL formularz skonsolidowanego raportu rocznego